Linux’a dotnet core kurulumu

Merhaba


Debian 

wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.asc.gpg
sudo mv microsoft.asc.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
wget -q https://packages.microsoft.com/config/debian/9/prod.list
sudo mv prod.list /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list
sudo chown root:root /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.asc.gpg
sudo chown root:root /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list

sudo apt-get update 
sudo apt-get install dotnet-sdk-2.1.4

Ubuntu 
Sürüme göre alttaki alanı değiştirmek gerekmektedir.

wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/<Sürüm_No>/packages-microsoft-prod.deb
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

  Örnek

wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

sudo apt-get install apt-transport-https
sudo apt-get update
sudo apt-get install dotnet-sdk-2.1
 


	

Visual Studio Apache Cordova hatası DEP10402

Merhaba

Visual studio Apache Cordova nun  açılış sayfa sorunu ve çözümü

Error DEP10402: Could not locate the start page. You may need to build your project

Çözümü

1- Projenin klasörü açılır.

2- platforms klasörün altındaki android ve ios  siliniz.

3- Projeyi  tekrar  yeniden inşa ediniz(Rebuild.)

 

 1. I opened the project folder in Explorer
 2. Entered the "platforms" sub-folder
 3. Deleted the subfolder "android". 
 4. Back to Visual Studio => changed platform back to android
 5. Rebuild.

Server 2008 R2 ve Server 2012 yedek alma ve kurma

Merhaba,

Windows Server’dan,  yedek alıp tekrar yüklemek.

Başlat –> Çalıştır — cmd(Yönetici olarak çalıştırmak gereklidir.)

Sürücü üzerindeki tüm yedekleri görmek için;

wbadmin get versions

Yedekleme işlemi için;

WBADMIN START BACKUP -backupTarget:<BackupTargetLocation> | <TargetNetworkShare>  -inclulde:<ItemsToInclude> -allCritical -vvsFull -quit

Örnek :

WBADMIN START BACKUP -backupTarget:d: -include:c: -allCritical -vssFull -quiet

Bura da full yedek alıp d: sürücüne yedeklemektedir.

Geri yükleme işlemi için

wbadmin get versions  -backupTarget: <BackupDriveLetter>:

wbadmin get versions -backupTarget: <Yüklenen sürücünün yeri>:

Örnek :

wbadmin get versions -backupTarget:d:

Bu seçtiğiniz yerde yüklü olan yedekleme dosyasını görüyorsunuz.

wbadmin 1.0 – Yedekleme komut satırı aracı
(C) Telif Hakkı 2004 Microsoft Corp.

Yedekleme zamanı: 09.03.2018 09:05
Yedekleme hedefi: 1394/USB Disk, etiketi: E:
Sürüm kimliği: 03/09/2018-07:05
Kurtarılabilir: Birim(ler), Dosya(lar), Uygulama(lar), Tam Kurtarma, Sistem Durumu

wbadmin start systemstaterecovery –<Version Identifier>: -backupTarget:<Sürücü>

For example:
C:\Users\Administrator>wbadmin start systemstaterecovery -version:03/09/2018-07:05 – backupTarget:sürücü-harfi

 

mysql limit

 

Merhaba

ID
1 -- ilk kaydın indeksi 0 olarak başlar.
2
3
4
5
6

Mysql’de istenilen aralıkta veri getirme işlemi için ;

SELECT * FROM <Table> limit <Başlangıç ID değeri>,<Getirilecek değer kadar>

Örnek olarak

LIMIT 0, 3
-- Gelen sonuç id 'leri : 1,2,3
LIMIT 1, 3
-- Gelen sonuç id 'leri : 2,3,4

Php explode

Merhaba ,

İstenilen değerden öncesini alma

Örneğin ;

Sadece illeri almak istediğimizde;

Ankara/Turkiye

İstanbul/Türkiye

İzmir/Türkiye

 

<?php

$iller=array(‘Ankara/Turkiye’,’istanbul/Turkiye’,’izmir/Turkiye’);

foreach($iller as &$r){
$r = explode(“/”, $r);
echo $r[0];
echo “<br>”;
}

 

mysql id sıralama ve hata code 1175

Mysql ‘ deki amacım test yaptığım veri tabanındaki tablo ‘ nun id ‘sini tekrar sıralamak. Tablonuzun içinde hiç veri yoksa işlem kolay

ALTER TABLE DenemeDb.TestTb AUTO_INCREMENT = 1;

İçinde veri varsa burada hata alıyoruz.

Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a KEY column To disable safe mode, toggle the option in Preferences -> SQL Editor and reconnect. 0.000 sec

SET SQL_SAFE_UPDATES=0;

SET @count = 0;

UPDATE DenemeDb.TestTb SET TestTb.id = @count:= @count + 1;

SET SQL_SAFE_UPDATES=1;

Bu şekilde istediğimiz tablonun id ‘sini tekrardan 1 den başlayarak sıralıyoruz.