mysql id sıralama ve hata code 1175

Mysql ‘ deki amacım test yaptığım veri tabanındaki tablo ‘ nun id ‘sini tekrar sıralamak. Tablonuzun içinde hiç veri yoksa işlem kolay ALTER TABLE DenemeDb.TestTb AUTO_INCREMENT = 1; İçinde veri varsa burada hata alıyoruz. Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a […]