Merhaba , Sql Server 2014 , Sql Server 2017 karşılaştığım sorun alttadır. ” System.Data.SqlClient.SqlError: The operating system returned the error ‘5(Erişim engellendi.)’ while attempting ‘RestoreContainer::ValidateTargetForCreation’ on ‘C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\testSil.mdf’. (Microsoft.SqlServer.SmoExtended) “ Yapılması gereken veritabanın olduğu dosyaya yönetici olarak tam yetki vermek ya da ‘Dosyalar(Files)’ bölümündeki ‘Tüm dosyaları klasöre taşı(Relocate all files to folder)’ alanını […]

Code first ve mysql ilişkilendirme sorunu

Merhaba, 1-  Projemize Entity Framework yüklendikten sonra 2- Eklemek istediğimiz yere Add–> New Item   3- Çıkan ekranda “Code First from database ” seçtiğimizde 4-Gerekli veritabanı bağlantısını yaptığımızda Mysql için gerekli olan yazılım MySQL for Visual Studio MYSQL community Mysql Connector net(Benim kullandığım — MySQL Connector Net 6.10.8 ) 5- Karşımıza resimdeki gibi hata çıkmaktadır. […]

maxReceivedMessageSize and maxBufferSize in app and web config

Merhaba, Veri alma sırasında maksimum indirme limite geldiğiniz uyarısını alıyorsa The maximum message size quota for incoming messages (65536) has been exceeded. To increase the quota, use the MaxReceivedMessageSize property on the appropriate binding element. System.ServiceModel.CommunicationException: ‘Gelen iletiler için en büyük ileti boyutu kotası (65536) aşıldı. Kotayı artırmak için, ilgili bağlama öğesinde MaxReceivedMessageSize özelliğini kullanın. […]

Microsoft SQL Server, Error: 15517

Merhaba, Diyagram oluştururken yetki hatası vermektedir. Cannot execute as the database principal because the principal “dbo” does not exist, this type of principal cannot be impersonated, or you do not have permission. use [YourDatabaseName] EXEC sp_changedbowner ‘sa’

Uydunet modem ip değişikliği

Merhaba, Modem, ip adresi 192.168.0.1 olduğunu varsayalım. Örnek,  Uydunet modeminizin ip adresini (192.168.1.1 ) olarak değiştirmek istiyorsunuz; 1-  Kablosuz bölüme giriyoruz. 2- Misafir ağı seçiyoruz. 3- İstediğimiz ip blokları bütün misafir ağlarından farklı olması gerekmektedir.(Şekil-1) Şekilde işaretli olan yerleri olmasını istediğimiz ip adresinden farklı bir ip veriyoruz. (192.168.10.xxx şeklinde değiştiriniz.) 4-  Şimdi değiştirmek istediğimiz ip […]