Microsoft SQL Server, Error: 15517

Merhaba, Diyagram oluştururken yetki hatası vermektedir. Cannot execute as the database principal because the principal “dbo” does not exist, this type of principal cannot be impersonated, or you do not have permission. use [YourDatabaseName] EXEC sp_changedbowner ‘sa’

mysql limit

  Merhaba ID 1 — ilk kaydın indeksi 0 olarak başlar. 2 3 4 5 6 Mysql’de istenilen aralıkta veri getirme işlemi için ; SELECT * FROM <Table> limit <Başlangıç ID değeri>,<Getirilecek değer kadar> Örnek olarak LIMIT 0, 3 — Gelen sonuç id ‘leri : 1,2,3 LIMIT 1, 3 — Gelen sonuç id ‘leri : […]

mysql id sıralama ve hata code 1175

Mysql ‘ deki amacım test yaptığım veri tabanındaki tablo ‘ nun id ‘sini tekrar sıralamak. Tablonuzun içinde hiç veri yoksa işlem kolay ALTER TABLE DenemeDb.TestTb AUTO_INCREMENT = 1; İçinde veri varsa burada hata alıyoruz. Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a […]

sql tekrar kayıt bulma

İyi günler Sql ‘de  tekrar eden kayıtları(mükerrer kayıt) bulma Örnek bir tablo oluşturalım. 1-Kullanıcı adından bir tablo oluşturup(Şekil – 1) ve içini dolduralım.(Şekil – 2) Şekil – 1 Şekil – 2 2- Oluşturduğumuz kayıtta tekrar eden kayıtları  ve  adlarını da görmek için alttaki kodu yazalım. SELECT kullanici.adi, COUNT(kullanici.adi) AS TekrarEdenSayi FROM kullanici GROUP BY adi […]

Mysql (uzak ve yerel ağ) bağlantı sorunu

İyi günler Mysql’e yerel ağdan ve uzaktan bağlanma sorununu  gidermek için yapılması gerekenler: 1- Mysql’e kurulu olduğu makine sabit ip verilmeli. 2-Mysql’in kurulu olduğu makinada port açıkmı kontrol edilmeli.Bunun için; Başlat —> çalıştır —> cmd —> netstat –  a  yaparak pcdeki portlar dinlenilir. Bende ,3306 portu açık “0.0.0.0:3306” bu şekilde olursa haberleşme gerçekleşiyor demektir.   3-  Sql […]

Mysql ve TRUNCATE 1071 Hatası

Truncate , istenilen tablonun içini  her hangi bir koşul belirtmeden tüm veriyi temizlemeye yarar. TRUNCATE [TABLE] tbl_name şeklinde yazılır .    DELETE,Truncate komutu ile karıştırılır. Aralarındaki fark ise ;    Delete komutu, belirtilen hücre,  satır, sütün veya tablonun içindeki verileri silmeye yarar (Delete komutu bir koşula  da bağlanabilir) ve  silinen tablodaki Primary key  ve auto increment (Otomatik […]