mysql id sıralama ve hata code 1175

Mysql ‘ deki amacım test yaptığım veri tabanındaki tablo ‘ nun id ‘sini tekrar sıralamak. Tablonuzun içinde hiç veri yoksa işlem kolay

ALTER TABLE DenemeDb.TestTb AUTO_INCREMENT = 1;

İçinde veri varsa burada hata alıyoruz.

Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a KEY column To disable safe mode, toggle the option in Preferences -> SQL Editor and reconnect. 0.000 sec

SET SQL_SAFE_UPDATES=0;

SET @count = 0;

UPDATE DenemeDb.TestTb SET TestTb.id = @count:= @count + 1;

SET SQL_SAFE_UPDATES=1;

Bu şekilde istediğimiz tablonun id ‘sini tekrardan 1 den başlayarak sıralıyoruz.