sql tekrar kayıt bulma

İyi günler

Sql ‘de  tekrar eden kayıtları(mükerrer kayıt) bulma

Örnek bir tablo oluşturalım.

1-Kullanıcı adından bir tablo oluşturup(Şekil – 1) ve içini dolduralım.(Şekil – 2)

Şekil – 1

Şekil – 2

2- Oluşturduğumuz kayıtta tekrar eden kayıtları  ve  adlarını da görmek için alttaki kodu yazalım.

SELECT kullanici.adi, COUNT(kullanici.adi) AS TekrarEdenSayi FROM kullanici

GROUP BY adi

HAVING ( COUNT(adi) > 1 );

 

Sonuç olarak yandaki şekilde dönecektir.

 

 

 

3-Karışık bir tablomuzda tekrar etmeyen kayıtları almak istediğimizde

SELECT * FROM kullanici
GROUP BY adi
HAVING ( COUNT(adi) = 1 );