mysql limit

  Merhaba ID 1 — ilk kaydın indeksi 0 olarak başlar. 2 3 4 5 6 Mysql’de istenilen aralıkta veri getirme işlemi için ; SELECT * FROM <Table> limit <Başlangıç ID değeri>,<Getirilecek değer kadar> Örnek olarak LIMIT 0, 3 — Gelen sonuç id ‘leri : 1,2,3 LIMIT 1, 3 — Gelen sonuç id ‘leri : […]