mysql limit

 

Merhaba

ID
1 -- ilk kaydın indeksi 0 olarak başlar.
2
3
4
5
6

Mysql’de istenilen aralıkta veri getirme işlemi için ;

SELECT * FROM <Table> limit <Başlangıç ID değeri>,<Getirilecek değer kadar>

Örnek olarak

LIMIT 0, 3
-- Gelen sonuç id 'leri : 1,2,3
LIMIT 1, 3
-- Gelen sonuç id 'leri : 2,3,4