Linux’a dotnet core kurulumu

Merhaba Debian wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg –dearmor > microsoft.asc.gpg sudo mv microsoft.asc.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/ wget -q https://packages.microsoft.com/config/debian/9/prod.list sudo mv prod.list /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list sudo chown root:root /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.asc.gpg sudo chown root:root /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list sudo apt-get update sudo apt-get install dotnet-sdk-2.1.4 Ubuntu Sürüme göre alttaki alanı değiştirmek gerekmektedir. wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/<Sürüm_No>/packages-microsoft-prod.deb sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb Örnek wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb sudo […]

Visual Studio Apache Cordova hatası DEP10402

Merhaba Visual studio Apache Cordova nun  açılış sayfa sorunu ve çözümü Error DEP10402: Could not locate the start page. You may need to build your project Çözümü 1- Projenin klasörü açılır. 2- platforms klasörün altındaki android ve ios  siliniz. 3- Projeyi  tekrar  yeniden inşa ediniz(Rebuild.)   1. I opened the project folder in Explorer 2. […]

Server 2008 R2 ve Server 2012 yedek alma ve kurma

Merhaba, Windows Server’dan,  yedek alıp tekrar yüklemek. Başlat –> Çalıştır — cmd(Yönetici olarak çalıştırmak gereklidir.) Sürücü üzerindeki tüm yedekleri görmek için; wbadmin get versions Yedekleme işlemi için; WBADMIN START BACKUP -backupTarget:<BackupTargetLocation> | <TargetNetworkShare>  -inclulde:<ItemsToInclude> -allCritical -vvsFull -quit Örnek : WBADMIN START BACKUP -backupTarget:d: -include:c: -allCritical -vssFull -quiet Bura da full yedek alıp d: sürücüne yedeklemektedir. Geri […]

mysql limit

  Merhaba ID 1 — ilk kaydın indeksi 0 olarak başlar. 2 3 4 5 6 Mysql’de istenilen aralıkta veri getirme işlemi için ; SELECT * FROM <Table> limit <Başlangıç ID değeri>,<Getirilecek değer kadar> Örnek olarak LIMIT 0, 3 — Gelen sonuç id ‘leri : 1,2,3 LIMIT 1, 3 — Gelen sonuç id ‘leri : […]

Php explode

Merhaba , İstenilen değerden öncesini alma Örneğin ; Sadece illeri almak istediğimizde; Ankara/Turkiye İstanbul/Türkiye İzmir/Türkiye   <?php $iller=array(‘Ankara/Turkiye’,’istanbul/Turkiye’,’izmir/Turkiye’); foreach($iller as &$r){ $r = explode(“/”, $r); echo $r[0]; echo “<br>”; }  

mysql id sıralama ve hata code 1175

Mysql ‘ deki amacım test yaptığım veri tabanındaki tablo ‘ nun id ‘sini tekrar sıralamak. Tablonuzun içinde hiç veri yoksa işlem kolay ALTER TABLE DenemeDb.TestTb AUTO_INCREMENT = 1; İçinde veri varsa burada hata alıyoruz. Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a […]