Linux’a dotnet core kurulumu

Merhaba Debian wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg –dearmor > microsoft.asc.gpg sudo mv microsoft.asc.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/ wget -q https://packages.microsoft.com/config/debian/9/prod.list sudo mv prod.list /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list sudo chown root:root /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.asc.gpg sudo chown root:root /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list sudo apt-get update sudo apt-get install dotnet-sdk-2.1.4 Ubuntu Sürüme göre alttaki alanı değiştirmek gerekmektedir. wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/<Sürüm_No>/packages-microsoft-prod.deb sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb Örnek wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb sudo […]