Linux’a dotnet core kurulumu

Merhaba


Debian 

wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.asc.gpg
sudo mv microsoft.asc.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
wget -q https://packages.microsoft.com/config/debian/9/prod.list
sudo mv prod.list /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list
sudo chown root:root /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.asc.gpg
sudo chown root:root /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list

sudo apt-get update 
sudo apt-get install dotnet-sdk-2.1.4

Ubuntu 
Sürüme göre alttaki alanı değiştirmek gerekmektedir.

wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/<Sürüm_No>/packages-microsoft-prod.deb
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

  Örnek

wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

sudo apt-get install apt-transport-https
sudo apt-get update
sudo apt-get install dotnet-sdk-2.1